Tüketici Hukuku • Tüketici hakem heyeti nezdinde yapılacak tüm işlemler ile Ayıplı mal ve hizmete karşı tüketicinin başvurabileceği yolların takip edilmesi, • Üretimin, satışın durdurulması ve malın toplatılması hususunda gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması • Tüketici Hukuku’ndan doğan sözleşmeler ve sözleşmedeki haksız şartlara karşı başvurulabilecek yolların takip edilmesi • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması sürecinin takip edilmesi • Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü adına yasal sürecin takip edilmesi…