• Ticaret ve Şirketler Hukuku Ticari alanda faaliyet gösteren şirketler arasında akdedilecek her türlü sözleşmenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması • Ticari işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümü adına gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu konuda devam eden dava sürecinin yürütülmesi • TTK kapsamında tüm ticari şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi ve devralınması hususunda tüm belgelerin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve gerekli tüm prosedürün gerçekleştirilmesi • Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyelerine müzakere süreçlerinde hukuki destek sağlanması, GK ve YK kararlarının iptali veya yürürlüğe konulması • Uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi • Şirketlere ve hissedarlarına danışmanlık hizmetlerinin verilmesi • Çeşitli resmi izin, yetki belgesi ve ruhsatların alınması ve bu kapsamda destek hizmetlerinin verilmesi…