• İdare ve Vergi Hukuku Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların takip edilmesi • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının takibi • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale dava süreçlerinin yürütülmesi • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davalarının takip edilmesi, • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme ve ya cezalarda indirim yoluyla çözümü • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü…