• İcra ve İflas Hukuku İcra Müdürlükleri nezdinde ilamlı, ilamsız veya kambiyo senetlerine ilişkin takiplerin başlatılması • İlgili takiplerden doğan icra mahkemelerinde yargılaması yapılan davaların takibi, sonuçlandırılması ve verilen mahkeme kararı çerçevesinde icra prosedürünün devamının sağlanması • İcra takibinden kaynaklanan İtirazın iptali davaları ve menfi tespit davalarının takibi ve sonuçlandırılması • İflas, iflas erteleme ve konkardato davalarının yürütülmesi…