• Gayrimenkul ve İnşaat HukukuArsa payı karşılığı ve Kat karşılığı ve kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve sürecinin takip edilmesi •Tapu iptali ve tescil, ecrimisil, tahliye, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi gibi gayrimenkulden doğan tüm dava süreçlerinin takip edilmesi •Gayrimenkul kiralamalarına ilişkin sözleşme hazırlanması, kiralanan taşınmazlara ilişkin kira tespit davası, Kiralananın tahliyesi, kira artırımı gibi dava süreçlerinin takip edilmesi • Site yönetimine ilişkin genel kurul toplantılarına iştirak edilmesi, site yönetimi adına aidatların tahsili, kat maliklerine gerekli duyuru ve çağrıların yapılmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi…