• Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü Her türlü sözleşmeden doğan ihtilaflara ilişkin hakem heyeti tayini başta olmak üzere tahkim sürecinin yürütülmesi • Yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanmasını sağlamak adına tanına ve tenfiz davalarının yürütülmesi • Sulh ve protokol anlaşmaları hazırlanması ve taraflarca imzalanması süreçlerinin takip edilmesi • Uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurulması ve kısa sürede çözümün sağlanması…