• Bankacılık ve Finans Hukuku Banka ve finans hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü, • Bankacılık mevzuatındaki gelişim ve değişimin takibi ve gerekli hukuki desteğin sağlanması • Bankacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, • Bankacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi…